Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

as mad as a hatter

Các thành viên xã hội có lẽ không nhận ra rằng một hành động họ làm trong nhiều năm có tác động nghiêm trọng lên môi trường. Vd, các nhà sx hàng hoá từ da ở phía đông Canada đã từng sử dụng thuỷ ngân trong quá trình thuộc da. Họ thải bỏ 1 cách đơn giản các chất thải này vào các dòng sông hay xúông đất. Qua nhiều năm, thuỷ ngân tập trung vào nước ngầm và làm ô nhiễm ngùôn nước uống của dân chúng. Nhưng vào lúc đó mọi ngừơi không biết thuỷ ngân độc như thế nào.Chính các ngừơi thợ thuộc da  đã chịu sự ngộ độc thuỷ ngân.Đây là ngùôn gốc xuất hiện “thuật ngữ” “phát điên” ( as mad as a hatter) – các ảnh hưởng đầu độc của thuỷ ngân lên chức năng não. Các nhà sx thuộc da bây giờ đã dời đi, nhưng thuỷ ngân vẫn đọng lại gây ô nhiễm nghiêm trọng trong hệ sinh thái. Bây giờ làm thế nào để thương lựơng với những nhà thuộc da cách đây hàng trăm năm để thoả thuận về lựơng phát thải và đòi bồi thường cho bệnh tật, giảm thọ và nhiễm bẩn nước và đất? Vd này minh chứng cho sự khó khăn vốn có nếu dựa vào các cá nhân hành động theo ý thích của chính họ để đạt đc hiệu quả xã hội. Thông tin về những vấn đề tiềm ẩn có lẽ là không đầy đủ hoặc không tồn tại.

Trích Environmental Economics Teachers’ Manual 2005, trang 8

bonus hình anh thợ làm nón trong Alice in the wonderland nha,giờ mới hĩu sao trong phim ãnh khùng khùng , chắc lúc này đã nhiễm thuỷ ngân rồi wá http://matcuoi.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: