Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Entry for April 05, 2008 Kinh tế học

HỌC KỲ I (NĂM 1)

STT

MÃ SỐ

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

SỐ TIẾT

Các môn học bắt buộc: 14 tín chỉ

1

TN 01

Toán cao cấp C1

3

45

2

TN 02

Toán cao cấp C2

3

45

3

TR 01

Triết học Mác – Lê Nin

5

75

4

PL 01

Pháp luật đại cương

3

45

Các môn học tự chọn: 6 tín chỉ

5

KT 05

Lịch sử kinh tế quốc dân

3

45

6

ĐL 01

Địa lý kinh tế

3

45

7

TL 01

Tâm lý học đại cương

3

45

8

NN 01

Ngoại ngữ

4

60

9

GT 01

Giáo dục thể chất

3

45

10

QP 01

Giáo dục quốc phòng

4 (tuần)

165

HỌC KỲ II (NĂM 1)

STT

MÃ SỐ

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

SỐ TIẾT

Các môn học bắt buộc: 17 tín chỉ

1

TN 03

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

60

2

KT 01

Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin (P1)

3

45

3

KT 04

Kinh tế học vi mô

4

60

4

LS 01

Lịch sử Đảng

3

45

5

XH 02

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

45

Các môn học tự chọn: 6 tín chỉ

6

TH 01

Tin học đại cương

3

45

7

MT 01

Con người và môi trường

3

45

8

XH 01

Xã hội học

3

45

9

NN 02

Ngọai ngữ

4

60

10

GT 01

Giáo dục thể chất

2

30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: