Nhai Huynh's Blog

Just another WordPress.com weblog

Entry for April 05, 2008 Kinh tế học (tt)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Kiến thức cơ sở của ngành.

HỌC KỲ IV (NĂM 2).

STT

MÃ SỐ

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

SỐ TIẾT

Các môn học bắt buộc: 15 tín chỉ

1

MA 01

Marketing căn bản

3

45

2

KT 11

Kinh tế lượng

3

45

3

TK 01

Lý thuyết thống kê

3

45

4

KT 21

Kinh tế học quốc
tế

3

45

5

TC 01

Lý thuyết tài chính & tiền tệ

3

45

Các môn học tự chọn: 6 tín chỉ

6

LU 01

Luật kinh tế

3

45

7

KD 01

Kinh doanh quốc tế

3

45

8

KT 12

Kinh tế tài nguyên và môi trường

3

45

9

TH 05

Tin học quản lý

3

45

10

NN 04

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

60

Kiến thức chuyên ngành.

STT

MÃ SỐ

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

SỐ TIẾT

HỌC KỲ 5

Các môn học bắt buộc: 15 tín chỉ

1

KT 10A

Kinh tế học phát triển

4

60

2

KT 07

Kinh tế học vi mô 2

4

60

3

KĐ 01

Kinh tế đối ngoại

3

45

4

TT 02A

Tiền tệ – Ngân hàng

4

60

Các môn học tự chọn: 3 tín chỉ

5

KD 01

Kinh doanh quốc tế

3

45

6

ĐT 01

Đầu tư quốc tế

3

45

7

NN 05

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

60

HỌC KỲ 6

Các môn học bắt buộc: 14 tín chỉ

8

KT 09

Kinh tế vĩ mô 2

4

60

9


DB 01

Dự báo kinh tế

3

45

10

KT 18

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

60

11

KT 14

Kinh tế công cộng

3

45

Các môn học tự chọn: 3 tín chỉ

12

KT 13

Kinh tế đầu tư

3

45

13

TC 02

Tài chính quốc tế

3

45

14

NN 06

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

60

HỌC KỲ 7

Các môn học bắt buộc: 11 tín chỉ

15

KT 18

Kinh tế nguồn nhân lực và tổ chức lao động

4

60

16

TC 02

Tài chính công

3

45

17

KH 01

Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế

4

60

Các môn học tự chọn: 6 tín chỉ

18

TT 03

Thị trường tài chính

3

45

19

KT 15

Các lý thuyết kinh tế hiện đại

3

45

20

HT 01

Hệ thống và quản lý thông tin

3

45

21

TL 01

Tâm lý và quản lý kinh doanh

3

45

HỌC KỲ 8

THỰC TẬP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC THI CUỐI KHÓA

Có nên thi ko nhở

Hya là pé Ngoại thương, iu bé í hơn cơ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: